Barnets og familiens behov
i fokus - med kvalitet og tilgjengelighet i alle ledd!

Barnets og familiens behov og egenart i fokus - med kvalitet i alle ledd!

Tiltak i form av omsorgsendrende tiltak, skreddersydde tiltak, familieterapi, miljøterapi, kontrolltiltak og ettervern.

Våre tiltak

Intensivt hjemmebasert tiltak som alternativ til plassering for familier med omfattende og sammensatte utfordringer.

Ambulerende familiesenter

Din Oppvekst bistår med faglig kvalifisert personell i alle faser innen saksbehandling etter lov om barneverntjenester.

Saksbehandling