Akuttarbeid

Din Oppvekst tilbyr bistand ved akuttplasseringer og plasseringer for øvrig. Vi kan også bistå i saker som krever rask oppstart og vi kan gjennomføre tilsyn/kontrollbesøk på kort varsel.