Skreddersydd døgnbemanning

Vi skreddersyr hjelpetiltak i form av heldøgns oppfølging i familiens hjem eller egnet bolig som Din Oppvekst disponerer.

Tiltaket har også fungert som et midlertidig bosted for ungdom som av ulike årsaker har behov for å bo utenfor hjemmet en tidsbegrenset periode.

Vi tilbyr godt kvalifiserte fagpersoner som gir tett oppfølging i henhold til barneverntjenestens mandat.

Se under fanen «kompetanse» for mer informasjon om teamets kompetanse.