Kompetanse

Teamet vårt består av familieterapeuter, familieveiledere og miljøterapeuter med bred erfaring fra arbeid med komplekse saker innen barnevern.

Alle som arbeider for oss har grunnutdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant bachelor. Teamet har følgende videreutdanninger og mastergrader:

 • Videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse
 • Videreutdanning/master i familieterapi og systemisk praksis
 • Videreutdanning/master i barnevern
 • Videreutdanning i psykisk helse
 • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn-og unge
 • Videreutdanning i mekling og konflikthåndtering

Teamet har kompetanse og sertifiseringer på følgende teorier og metoder: 

 • Traumebevisst omsorg (TBO)
 • Circle of security parenting (COS-P)
 • Observasjon og tilknytning med trygghetssirkelen som verktøy (RBUP)
 • Parenting young children (PYC)
 • Marte Meo
 • ICDP
 • Tuning into toddlers/Tuning into kids/Tuning into teens
 • Crowell-prosedyren
 • Sinnemestring, Brøsetmodellen
 • Erfaring som MST-terapeut samt arbeid med ettervern
 • LØFT
 • Webster Stratton- De utrolige årene
 • Barnesamtalen (DCM)
 • Barnets stemme i konflikt, RBUP
 • ART-trener
 • Funksjonell familieterapi (FFT)
 • TIBIR (tidlig innsats for barn i risiko)
 • Erfaring med veiledning av fosterhjem
 • Working model of the child interview (WMCI)
 • PMTO
 • ASQ
 • ASQ-SE
 • ASEBA
 • Emotional Avaliability Assessment Score
 • Tegn og symptomer

Vi har i tillegg mange veiledere med minoritetsbakgrunn og har stort fokus på å arbeide kultursensitivt, samt tilpasse tiltaket med familiens kulturelle og språklige bakgrunn.