Circle of Security – Parenting (COS-P)

Din Oppvekst har konsulenter som er sertifiserte COS-P veiledere. COS-P har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgsperson.

COS-P er et DVD basert psykoedukativt program som kan administreres overfor foreldre individuelt eller i gruppe over 8 ganger á 1,5 time. Det fokuseres på sentrale elementer i tilknytningspsykologien gjennom et ferdig DVD- materiale og grafisk materiale. COS-P har til hensikt å lære foreldre hva barn trenger for å utvikle trygg tilknytning, og å hjelpe foreldre til å bli bevisste egne utfordringer i å imøtekomme barnets tilknytningsbehov.