Familieterapi

Vi har flere familieterapeuter blant våre ansatte og konsulenter. Familieterapi er en fellesbetegnelse på en rekke tilnærminger og metoder. Innen systemisk familieterapi er man opptatt av å forstå familien som et system. Det foregår en kontinuerlig gjensidig påvirkning mellom individet og systemene det er en del av. I tråd med prinsipper fra tradisjoner innen familieterapi og systemisk praksis, har Din Oppvekst et helhetlig og systemisk perspektiv på familier. Relasjoner, atferd og problemer forstås i lys av familien som system. Utgangspunktet er en tankegang om at alle blir påvirket hvis ett familiemedlem har et problem, og at alle har viktige innspill som må bli hørt for at det enkelte familiemedlem skal få det bedre. Ved bruk av en systemisk og familieterapeutisk tilnærming kan negative samspillsmønstre avdekkes og familien kan få hjelp til å endre disse mønstrene.