Vi skreddersyr saksbehandling
og tiltak til barneverntjenesten.

Din Oppvekst leverer et bredt spekter av tjenester for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår.

Din Oppvekst As er en privat bedrift som leverer tjenester innenfor barnevern. Siden firmaet ble stiftet i 2016 har vi levert tjenester til kommunenes barneverntjenester i form av saksbehandling, tiltaksarbeid og tilsynsoppdrag. Vi vektlegger høy faglig kompetanse og våre ansatte og konsulenter kan vise til svært gode referanser.

Har dere erfart at skriftlig arbeid ikke ferdigstilles? Vi garanterer at dette blir gjort.