Fosterhjem og beredskapshjem er private hjem for barn og unge fra 0-18 år som av ulike grunner må bo utenfor hjemmet. Beredskapshjemmene tar ofte i mot barn og unge på kort varsel, eller i påvente av plassering i fosterhjem. Fosterhjemsplasseringer kan være planlagt over lengre tid.

Din Oppvekst AS ønsker å komme i kontakt med stabile hjem som ønsker å gjøre en forskjell i et barns liv ved å jobbe som fosterhjem eller beredskapshjem. Hjemmene bør bestå av en eller to trygge voksenpersoner som har mulighet til å påta seg en viktig, men krevende jobb i kortere eller lengre perioder.

Vi krever at du som ønsker å jobbe med oss har plettfri vandel. Erfaring fra arbeid med barn og unge, eller erfaring som fosterhjem eller beredskapshjem er ønskelig, men ikke noe krav. Personlig egnethet og motivasjon for jobben vil vektlegges.

Som fosterhjem eller beredskapshjem kan det være nødvendig at du er hjemme på heltid. Du vil i disse tilfellene motta kompensasjon for dette. Vi tilbyr gode lønnsvilkår og pensjonsordninger for våre hjem, samt utgiftsdekning og avlastning.

Vi tilbyr grundig opplæring og tett oppfølging og kontinuerlig veiledning til våre fosterhjem og beredskapshjem, både individuelt og i gruppe. En døgnbemannet vakttelefon er tilgjengelig 7 dager i uken.

Blir du nysgjerrig på å vite mer om å jobbe som fosterhjem eller beredskapshjem?

Ta kontakt med Inger for en uforpliktende samtale på tlf. 907 58 878 eller inger@dinoppvekst.no