Grupper/individuelle samtaler for barn som har levd med vold i familien

Din Oppvekst tilbyr gruppeterapi for barn som har levd med vold i familien. Barnegruppene er basert på en mal utviklet av ATV Telemark, og går over 10 ganger. Målet med gruppene er å skape et trygt miljø der barna kan få mulighet til å bearbeide sine opplevelser, gi barna informasjon om sine rettigheter og frata barnet ansvar og skyldfølelse. Det fokuseres også på positive ressurser ved barnet og i barnets liv, og på fremtiden og barnets muligheter.

Det er ulike tema hver gang. Disse er for eksempel ”hva er vold?, ”hva har volden gjort med min familie?”, ”sikkerhet” og ”fremtidsønsker”.

Det er plass til 4-6 barn i gruppen. Gruppeopplegget har også blitt brukt som utgangspunkt for individuelle samtaler med barn, der det settes opp en samtalerekke med 10 samtaler der de ulike temaene gjennomgås.