Kontrolltiltak

Tilsyn under samvær

Tilsyn under samvær har som mål å sikre barnets trygghet og trivsel under samvær med biologiske foreldre eller andre omsorgspersoner. Formålet med tilsyn er å opprettholde barnets kontakt med sine biologiske foreldre eller andre nære familiemedlemmer, samtidig som man sørger for at barnets rettigheter og behov blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Tilsynsfører skal bidra til å sikre at samværet gjennomføres i en trygg og beskyttende atmosfære.

Under samværet fokuserer tilsynsfører på barnets trygghet og dets opplevelse av samværet. De observerer samspill, og ser etter tegn på at barnet er trygt og trives, samtidig som det ivaretas at samværene foregår på en måte som er i tråd med retten til privatliv og familie.

Tilsynsfører kan også gi biologiske foreldre og andre omsorgspersoner veiledning knyttet til gjennomføring av samvær. Tilsynsfører kan gi tilbakemeldinger og veiledning for å fremme positive opplevelser og et utviklingsstøttende samspill mellom barnet og den biologiske forelderen.

Barnets beste vil alltid være i fokus under samvær, og hovedmålet er å gi en trygg plattform for barnet å opprettholde og bygge relasjoner med viktige personer i deres liv.

Anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk

Din Oppvekst utfører både anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk og våre tilsynspersoner har kompetanse på rus, vold, psykisk helse og stressignaler.

Din Oppvekst benytter både observasjoner og samtaler med både barna og foreldrene under kontrollbesøk for å avdekke evt bekymring, samt har mye erfaring fra å utarbeide sikkerhetsplaner.

Rusprøver

Din Oppvekst har lang erfaring fra å utøve ruskontroll, både ved bruk av blåseapparat og urinprøver. Under rusprøvekontroll er tilsynsførere alltid tilstede og kontrollerer at testene tas i henhold til retningslinjer.

I tillegg til å utføre prøvetakning observerer og vurderer tilsynsfører hvordan omsorgspersoner fremstår og om det er tegn til at vedkommende er påvirket av rusmidler.