Miljøterapi

Miljøterapeutiske tiltak kan rettes mot familier, barn og unge. I miljøterapeutisk arbeid er vi opptatt av en systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til barnet og familiens behov. Hensikten med dette er å fremme deres muligheter til læring, mestring og personlig ansvar.

For å oppnå dette er vi opptatt av en god relasjon som er preget av tillit, åpenhet og respekt. Vi møter barn og familier på deres egne opplevelser, følelser og behov. Vi bruker den miljøterapeutiske samtalen aktivt og tilpasser rammene for samtalen. Vi er opptatt av verdien av det som oppstår i mellommenneskelige relasjoner og bruker blant annet felles opplevelser og modellæring som en tilnærming.