Mindfulness

Mindfulness kan også brukes som tiltak inn i familier/fosterfamilier.

Hvorfor mindfulness?
Vi lever i en tid med generelt stort arbeidspress. Både på jobb og i privatlivet er vår oppmerksomhet under en konstant påvirkning av forskjellige typer distraksjoner. Og resultatet av dette viser seg ofte i form av stress, dårlig tid, lavere søvnkvalitet og en redusert livskvalitet.

Mange som jobber innen barnevernet og tilhørende fagområder opplever dette direkte og intenst i sin arbeidshverdag. Å kunne ivareta hvert enkelt barn og ungdoms utfordringer, krever at den ansatte håndterer tanker, følelser og relasjonelle utfordringer som oppstår i en slik direkte arbeidssituasjon.

Hva er mindfulness?
Mindfulness er en moderne og relevant kompetanse for å kunne trene opp en vedvarende oppmerksomhet og en kognitiv fleksibilitet. Dette vil kunne gi gode effekter både i jobb og privat, i form av bedre å kunne håndtere stress, oppleve større grad av selvledelse, oversikt og evnen til å skille mellom jobb og privatliv. Dette kan skape et godt og produktivt arbeidsmiljø. Det er også et viktig bidrag til å forebygge sykefravær.

Din Oppvekst tilbyr foredrag, kurs og skreddersydde program for å hjelpe ansatte i barneverntjenesten.