Din Oppvekst skreddersyr saksbehandling og tiltak til barneverntjenesten.

Din Oppvekst AS ble stiftet i 2016, og har siden den gang levert tjenester i form av saksbehandling og tiltaksarbeid til kommunenes barneverntjenester.

Alle som jobber for Din Oppvekst har minst 3- årig grunnutdanning, og de fleste har utdanning utover dette på videreutdanning eller master-nivå. Alle har variert bakgrunn og arbeidserfaring, og har kompetanse på blant annet traumesensitiv omsorg, utviklingspsykologi, tilknytning samt barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Til sammen har vi bred erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten, samt innenfor tiltaksarbeid, miljøterapi og fosterhjemsarbeid.

I vårt tiltaksarbeid vil vi skreddersy tiltaket slik at vår faglige tilnærming er tilpasset til det enkelte behov ved hjelp av vår kunnskap om blant annet traumesensitiv omsorg, tilknytning og familieterapeutiske retninger. Vi kan også tilby modulbasert veiledning, som Cos- p eller gruppeterapi for barn som er utsatt for vold. Se mer under våre tiltak.

Vi har alle god kjennskap til fagsystemet Familia og arbeid med Kvello-metoden, og vi har regelmessig veiledning fra en ekstern veileder.

Vi anser vår faglighet, vår skriftlige fremstillingsevne samt vår effektivitet som våre viktigste kvaliteter. Din Oppvekst vektlegger et høyt faglig nivå og våre kunder gir tilbakemeldinger om at våre ansatte og våre konsulenter oppfattes som faglig dyktige, effektive og hyggelige å omgås. Se mer under tilbakemeldinger.

Dersom det er ønskelig fremlegges CV og referanser på forespørsel.