Ambulerende familieteam

Om tiltaket

Tiltaket som tilpasses familien

Din Oppvekst har etablert «Ambulerende familieteam» som et alternativ til den tradisjonelle oppfølgingen på et familiesenter og i andre saker som krever tett oppfølging. Familiers utfordringer er ofte flere og sammensatte. Oppfølgingen som gis skreddersys familiens livssituasjon med mål om å dekke familiens helhetlige behov.

Det overordnede målet med tiltaket er:

 • Forhindre flytting
 • Skape et vedvarende trygt og utviklingsstøttende omsorgsmiljø for barn

Tiltaket er hjemmebasert, som kan gi følgende fordeler:

 • Barnet og familien opprettholder sine daglige rutiner
 • Barnet og familien opprettholder kontakten med nærmiljøet
 • Unikt innblikk i reell familiefungering og barnets omsorgssituasjon
 • Unik posisjon til å gi direkte veiledning i det daglige
 • Familien kan enklere overføre veiledning til sitt dagligliv
 • Veiledning tilpasses familiens livssituasjon og eksisterende rutiner

Målgruppe: 

Barn i aldersgruppen 0-18 år»

Intensitet på oppfølgingen: 

Intensiteten på oppfølgingen fra teamet kan variere fra flere dager i uken til døgnbemanning med hvilende nattevakt.

Oppfølgingen består blant annet av:

 • Kartlegging
 • Stabiliserende arbeid
 • Kompenserende arbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Omsorgsendrende arbeid
 • Familieterapi og systemisk praksis
 • Kontrolltiltak
 • Tverrfaglig arbeid
 • Nettverksarbeid
 • Spesifikk kultur- og språkkompetanse