Saksbehandling for øvrig

Din Oppvekst tilbyr oppfølging av tiltak iht. lov om barneverntjenester § 4-4 og saksbehandling og ettervern etter Lov om barneverntjenester for øvrig. Våre konsulenter har bred erfaring fra fylkesnemnd og andre rettsinstanser, samt vitneførsel.

Din Oppvekst tilbyr også oppfølgingsbesøk av barn plassert i fosterhjem.

Din Oppvekst tilbyr veiledning av fosterhjem og beredskapshjem individuelt eller i grupper. Vi har erfaring med å etablere og drifte veiledningsgrupper for både ordinære fosterhjem og slektsfosterhjem. Veiledningen har fokus på traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Din Oppvekst tilbyr også veiledning av biologiske foreldre, i saker der deres barn er plassert utenfor hjemmet.