Råd og veiledning/ miljøterapi i hjemmet

Din Oppvekst tilbyr råd og veiledning etter mandat fra barneverntjenesten tilpasset familiens behov. For eksempel råd og veiledning til foreldre rundt ulike tema, råd og veiledning knyttet til praktisk oppfølging, samarbeid og lignende.

Din Oppvekst skreddersyr tiltak etter kundens behov. Eksempler på dette kan være 24 timers tilgjengelighet på en konsulent for en familie, en konsulent som flytter inn hos familien en periode for veiledning eller tilsyn, en konsulent som følger barn/ ungdom til skolen og i løpet av skoledagen, hjelpe familien i kontakt med offentlige instanser eller hjelp til praktiske gjøremål. Din Oppvekst er fleksible, og vil alltid forsøke å finne best mulig løsninger.