Ettervern

Vi tilbyr særskilt godt egnede fagpersoner som har lang erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Alle våre konsulenter har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og er faglig oppdatert både når det gjelder lovverk og systemer. Våre konsulenter jobber effektivt og selvstendig, og er opptatt av å ha tett dialog med oppdragsgiver underveis for å sikre at retningslinjer for innleie av konsulenter overholdes.

I arbeid med ettervern står alltid ungdommen i fokus og det arbeides systematisk for at ungdommen skal få den bistanden det er behov for i etablering inn i voksenlivet. Dette være seg fullføring av skole, arbeid, bosetting, økonomi, oppfølging av psykisk helse, sosialt nettverk, prososiale aktiviteter etc.

Vi har alltid fokus på å arbeide helhetlig og tverrfaglig og samarbeider også med biologiske foreldre, evt fosterforeldre eller andre omsorgspersoner dersom det er behov for det. Vi er opptatt av treffsikre tiltak og av å evaluere tiltakene med fokus på ungdommens stemme.

Har dere erfart at skriftlig arbeid ikke ferdigstilles og at frister ikke overholdes? Vi garanterer at dette gjøres!