Omsorg

Vi tilbyr særskilt godt egnede fagpersoner som har lang erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Alle våre konsulenter har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og er faglig oppdatert både når det gjelder lovverk og systemer. Våre konsulenter jobber effektivt og selvstendig, og er opptatt av å ha tett dialog med oppdragsgiver underveis for å sikre at retningslinjer for innleie av konsulenter overholdes.

I arbeid med omsorgssaker er vi spesielt opptatt av å arbeide helhetlig og systemisk og vi har alltid barnet i fokus.

Vi arbeider systematisk med hvordan man følger opp barnet, biologiske foreldre og plasseringssted og har fokus på brobygging og samarbeid. Vi har fokus på gjenforeningsmålsettingen og er opptatt av samvær, og hvordan skape gode samvær og relasjoner mellom barn og biologiske foreldre.

Har dere erfart at skriftlig arbeid ikke ferdigstilles og at frister ikke overholdes? Vi garanterer at dette gjøres!