Undersøkelser

Din oppvekst kan bistå med å gjennomføre undersøkelser etter Lov om barneverntjenester § 4-3. Våre konsulenter…

Les mer

Oppstart i voldssaker

Din Oppvekst har konsulenter med lang erfaring med bruk av Klemetsrudmodellen og med arbeid i voldssaker…

Les mer

Veiledning til fosterhjem

Din Oppvekst tilbyr veiledning av fosterhjem og beredskapshjem individuelt eller i grupper…

Les mer

Akuttarbeid

Din Oppvekst tilbyr bistand ved akuttplasseringer og plasseringer for øvrig. Vi kan også bistå i saker som krever rask oppstart og vi kan gjennomføre tilsyn/kontrollbesøk på kort varsel…

Les mer

Oppfølging av tiltak og saksbehandling for øvrig

Din Oppvekst tilbyr oppfølging av tiltak iht. Lov om barneverntjenester § 4-4 og saksbehandling…

Les mer