Skreddersydde tiltak

Vår holdning er at alle familier er unike og at hjelpen som tilbys må tilpasses hver enkelt barn og families egenart og livssituasjon. Vi har et bredt spekter av kompetanse innenfor ulike tiltak, tilnærminger og metoder, og vi arbeider alltid ut fra evidensbasert kunnskap og anerkjente teorier og metoder. Vi har god erfaring fra å justere og skreddersy veiledning ved å bruke elementer fra evidensbaserte teorier og metoder for å imøtekomme barnet og familiens behov.