«Skedsmo benyttet seg av to konsulenter fra Din oppvekst fra juni til september 2017. Vi er meget godt fornøyde med arbeidet disse konsulentene utførte. De jobbet systematisk i sakene og rapporterte underveis, slik at vi hele tiden var oppdatert hvor sakene var i prosessen. Vi opplevde at konsulentene var seriøse og effektive i sitt arbeid, og ved henleggelse eller iverksettelse av tiltak forelå rapporten umiddelbart. Undersøkelsene var grundig gjennomført og rapportene var godt skrevet. Vi opplevde at konsulentene var hyggelige å omgås med.»

«Vi benyttet to konsulenter fra Din Oppvekst til hovedsakelig arbeid med undersøkelser i perioden februar til juni 2017. Jeg ønsker i utgangspunktet å unngå bruk av konsulenter fordi jeg synes at vi mister oversikt over de sakene vi behandler. Jeg er meget godt fornøyd med arbeidet fra konsulentene fra Din Oppvekst. De håndterte en stor mengde undersøkelser, og varierte saker. Sakene ble godt og systematisk jobbet med, og de rappoterte underveis, slik at ved avsluttende saker visste jeg innholdet i de og hadde oversikt. Konsulentene var effektive og seriøse i sitt arbeid. De fremla meget godt skriftelig arbeid og gjennomførte grundige undersøkelser, med gode vurderinger. Mapper og saker var ryddige og avsluttede da tidsperioden var ferdig. Konsulentene var lette å omgås og hyggelige å ha på kontoret.»