Omsorgsendrende tiltak

Med omsorgsendrende tiltak menes tiltak som gir omsorgspersoner hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte ..

Les mer

Familieterapi

Vi har flere familieterapeuter blant våre ansatte og konsulenter. Familieterapi er en fellesbetegnelse…

Les mer

Miljøterapi

Miljøterapeutiske tiltak kan rettes mot familier, barn og unge. I miljøterapeutisk arbeid er vi opptatt en systematisk ..

Les mer

Skreddersydde tiltak

Er det et tiltak dere ønsker fantes eller dere har spesielle behov, ta kontakt med oss så vil vi forsøke å skreddersy tiltaket til dere…

Les mer

Kontrolltiltak

Kontrolltiltak kan bestå av tilsyn under samvær, rusprøver og anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk ..

Les mer

Ettervern

I arbeid med ettervern vil arbeidet være rettet mot ungdom og unge voksne som bor alene med behov for støtte og oppfølging, eller unge ..

Les mer