Undersøkelser etter lov om barneverntjenester § 4-3

Kommunal barneverntjeneste kan oppleve tidvis høyt arbeidspress, stor saksmengde og høy turnover. I slike tilfeller kan det oppstå behov for ekstern bistand i kortere eller lengre perioder.

Din oppvekst kan bistå med å gjennomføre undersøkelser etter lov om barneverntjenester § 4-3. Våre konsulenter tilbyr effektivt arbeid og gode faglige vurderinger. Våre konsulenter jobber systematisk etter Kvellometoden og har god kjennskap til fagsystemet Familia.

Vårt arbeid med undersøkelser har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder, som beskriver oss som effektive, faglig dyktige og med høy arbeidskapasitet.