Veiledning til fosterhjem

Din Oppvekst tilbyr veiledning av fosterhjem og beredskapshjem individuelt eller i grupper. Vi har erfaring med å etablere og drifte veiledningsgrupper for både ordinære fosterhjem og slektsfosterhjem. Veiledningen har fokus på traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Din Oppvekst tilbyr også veiledning av biologiske foreldre, i saker der deres barn er plassert utenfor hjemmet.

Blir du nysgjerrig på å vite mer om å jobbe som fosterhjem eller beredskapshjem?

Ta kontakt med Inger for en uforpliktende samtale på tlf. 907 58 878 eller inger@dinoppvekst.no