Ettervern

I arbeid med ettervern vil arbeidet være rettet mot ungdom og unge voksne som bor alene med behov for støtte og oppfølging, eller unge som er i en overgangsfase på vei til å etablere seg utenfor hjemmet. Ungdommer kommer fra ulike bakgrunner og har ulike erfaringer med seg, og våre veiledere vil bruke tid på å bli kjent med og kartlegge hva ungdommen klarer selv, og hva vedkommende kan behøve bistand til. Veiledningen tar utgangspunkt i ungdommens plan og ungdommens ønsker og behov. Veiledere er opptatt av å bistå ungdommen “passe mye”, og ruste ungdommen til å stå på egne ben inn i voksenlivet.